Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Обратно

Българската юридическа компания “ЕУРО ЛЕКС” предоставя пълния спектър от правни услуги в областта на корпоративното право.

Предлагаме комплексни правни решения и консултации относно събития от корпоративния живот на компаниите.

Ние предлагаме правни съвети както на местни, така и на международни компании и групи в следните сфери:

1) консултации относно изискванията на действащото законодателство в областта на корпоративното право;
2) промени, свързани с обстоятелства, касаещи търговски дружества;
3) сливания, вливания, преобразуване на търговски дружества;
4) отношения между съдружници и акционери;
5) смесени дружества;
6) правен анализ;
7) оптимизиране работата на дружествата.
въпроси, възникващи в хода на ежедневните оперативни дейности.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com