Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

МЕДИАЦИЯ

Обратно

Медиацията е способ за извънсъдебно решаване на спорове.
Производството по медиация е доброволно и същата може да започне и да трае, докато е налице съгласие между двете страни в спора.
Посредством медиация могат да бъдат разрешавани и спорове от личен характер.
Производството по медиация е евтино и бързо.
Актът за приключване на медиацията – спогодба, може да служи като основа за задължаване на страните да изпълнят всичко, по което са се съгласили.

Медиацията може да бъде полезна, ако и двете страни съзнават, че решението е в тях и с взаимни отстъпки и разбиране на позицията на другата страна, може да се постигне съгласие по спорните въпроси, разбира се – с помощта на едно трето лице – медиатор.


 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com