Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД АРБИТРАЖ

Обратно

Арбитражното производство предполага наличието на спор, който страните, обикновено на договорно основание, са се споразумели предварително и изрично, да бъде решен от избран от тях арбитраж.

Арбитражното производство обикновено е по-бързо от съдебното производство.

Арбитражното производство приключва с решение, което е необжалваемо и въз основа на него може да се получи изпълнителен лист.

По какви спорове е възможна нашата помощ?

- по спорове, свързани с неизпълнение на договорни задължения;
- по спорове, свързани с отношения между съдружници;
- по спорове, свързани с отношения между акционери;
- по спорове, свързани с права върху недвижими имоти;
- по спорове за обезщетяване за имуществени и неимуществени вреди;
- по други спорове.

Цената на услугата се определя за всеки конкретен казус, в зависимост от сложността на казуса и цената на иска, подлежи на предварително договаряне и съгласието се удостоверява с подписване на договор.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com