Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД

Обратно

Случва се, в процеса на дейността си, всяка компания да се сблъска с недобросъвестни действия на свои партньори, контрагенти и конкуренти.
Няма спор, че съдебните процедури, в чисто икономически план, е по-добре да бъдат избягвани, което налага възникналите спорове да бъдат урегулирани извънсъдебно.
В случай, че няма желание между спорещите за споразумяване по спорните въпроси извънсъдебно, и се стигне до разрешаване на спора от съд, интересите е по-добре да бъдат защитени от квалифицирани и опитни юристи.

Специалистите на “ЕУРО ЛЕКС”, могат да:

-вземат участие в преговори за доброволно уреждане на спора;
-да окажат необходимото консултантско съдействие във връзка с образуване на дело;
-вземат участие в съдебен процес от каквато и да е сложност и на какъвто и да е стадий от неговото разглеждане;
-осъществят необходимия контрол за изпълнение на съдебното решение.


По какви спорове е възможна нашата помощ
?

- по спорове, свързани с неизпълнение на договорни задължения;
- по спорове, свързани с данъчни правоотношения;
- по спорове, свързани с отношения между съдружници;
- по спорове, свързани с отношения между акционери;
- по спорове, свързани с права върху недвижими имоти;
- по спорове, свързани с обжалване действия на административни органи;
- по спорове, свързани с интелектуална собственост;
- по спорове със застрахователни компании;
- по спорове за обезщетяване за имуществени и неимуществени вреди;
- по други спорове.

Цената на услугата се определя за всеки конкретен казус, в зависимост от сложността на казуса и цената на иска, подлежи на предварително договаряне и съгласието се удостоверява с подписване на договор.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com