Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

РЕШЕНИЯ

На нас бихте могли да разчитате за всички корпоративни въпроси, свързани с правото, вкл. търговски, данъчни, административни.

Преговорите, договорите и тяхната защита са част от опита, който с удоволствие бихме споделили.

Активно работим и по всички въпроси, свързани с придобиване, управление и разпореждане с вещни права.

Съдействаме на клиентите си и при запазване и защита на търговски марки, промишлени образци и други права в областта на интелектуалната собственост.

Ако по договор или на друго основание имате да получавате пари, ние можем вместо Вас да водим преговорите с длъжника, да преговаряме за сключване на споразумение, да направим така, че при ниски разходи, бързо да получите така важните за търговската дейност средства.

Изработили сме система за постоянна обратна връзка с клиента, за получаване на актуална информация по движението на възложите ни ангажименти.

В допълнение на изложеното дотук, се ангажираме да информираме своевременно за промени в действащото на територията на Р България законодателство и неговото отражение и влияние върху непосредствената търговска дейност на нашия клиент, както и да дадаме решения относно правилното им приложение.

Можем да сме полезни и при провеждане на медиация, като способ за извънсъдебно решаване на спорове от всякакво естество.

С времето установихме, че наличието на постоянна връзка с клиента води до намаляване на времето за реакция по поставен казус, без да се налага допълнителна ангажираност за обяснения. Затова и предлагаме, като форма на постоянен контакт, абонаментна програма за цялостно юридическо обслужване, в рамките на месечен период.

 

София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, блок 155, партер, офис № 1; тел/факс: 02 983 2187 e-mail: office@eurolex-bg.com