Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


TAŞINMAZ MÜLKLER ÜSTÜNDEKİ HAKLAR

Geri

Taşınmaz mülkler “taşınmaz eşya” olarak anılan varlıkların bir parçasıdır.
“Taşınmaz eşya” kavramı hakkında kanuni bir tanım olmadığı halde yürürlükteki Bulgar Mülkiyet Kanununda:  “toprağın, bitkilerin, bina ve sair yapıların ve genel olarak tabiatı itibarıyla veya insanların faaliyeti neticesinde dünya üzerinde veya binalarda sabit bulunan tüm varlıkların” taşınmaz eşya olduğu belirtilmiştir.
Eşya üzerindeki mülkiyet hakkı, sahibine: 1) Eşyasını kullanma (usus); 2) Eşyasından yararlanma (fructus); 3) Tasarruf  (abusus) yetkisi vermektedir.

Mülkiyet hakkı, mutlak bir hak niteliğindedir, yani hiç kimse mülkiyete müdahale etme veya mülkiyet hakkı sahibinin yetkilerinin kullanılmasını engelleme yetkisine sahip değildir.

Taşınmaz mülkler üstündeki mülkiyet hakkı kanunda belirlenen yollardan iktisap edilebilir.

Taşınmaz üzerinde mülkiyet veya başka tür bir hakkın hukuki işlem yoluyla iktisap edilmesi, satış, takas, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve vasiyet yoluyla gerçekleştirilebilir.

Taşınmaz üzerindeki mülkiyet veya başka tür haklar,  miras yoluyla veya bir mevzuat düzenlemesi ile de iktisap edilebilir.  

Taşınmaz üzerindeki mülkiyet veya başka tür haklar, hükmedilen mahkeme kararı ile de edinilebilir.

Eğer sahiplik belgesi noksan ise sahip, noter tespit akdi düzenlenmesi yoluyla sahiplik belgesi edinebilir. Noter tespit akdi,  sahiplik hakkı tesis etmez, sahiplik hakkını sadece doğrular. Dolayısıyla eğer akit sahip dışında başka birisine verilmişse sahip, yitirmediği sahiplik hakkını kanıtlayabilir.

Sahiplik hakkını doğrulayan belgeler, şekli ve içeriği kati olarak belirlenen formatta olmak üzere her zaman yazılı şekildedir. 

Sahip olunan mülkiyetlerin sicili, Tescil Acentesi - Tapu Sicili İdaresi tarafından tutulur.

“EURO LEX” Bulgar hukuk bürosu, mülkiyet haklarının iktisabı, doğrulanması, tasarrufu ve savunulması ile ilgili tüm hizmetleri vermektedir.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com