Понеделник, 18 Февруари 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BULGARİSTAN’DA YABANCILARA İKAMET HAKKI

Geri

Yabancı vatandaşların Bulgaristan topraklarındaki ikamet rejimi özel mevzuat ile belirlenmiştir. Yabancıların Bulgaristan’daki ikamet rejimi, genel olarak AB vatandaşları için ve 3. ülke vatandaşları için ikamet rejimlerine ayrılmıştır.
Kanuni bir dayanağa esasen Bulgaristan’da ikamet eden yabancılar,  Bulgar vatandaşı olma şartını koşan bir hüküm mevcut olduğu durumlar hariç, Bulgar Anayasasının verdiği tüm hak ve yükümlülüklere sahiptir.
AB üyesi olan ülkelerin vatandaşları, ikamet süreleri 3 (üç) aya kadar olacağı takdirde Bulgaristan topraklarında ikamet etmeleri için herhangi bir izin rejimine tabi tutulmamaktadır. Mevzuatta öngörülen şartlara uygun oldukları takdirde bu kişiler, isterlerse 5 (beş) yılı kadar veya daimi olarak ülkede ikamet edebilirler.
AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, aksine hüküm içeren bir anlaşma bulunmadıkça Bulgaristan topraklarından vizesiz transit geçiş yapma hakkına sahiptir.
Yabancılar, Bulgaristan’da kısa süreli (ülkeye giriş tarihinden itibaren 90 gün), geçici olarak (1 yıla kadar), uzun vadeli (ilk başta onaylanan ikamet süresi 5 yıl artı uzatma opsiyonu) ve daimi olarak (belirsiz süre) ikamet edebilir.
Uzun vadeli ikamet ruhsatı alabilen yabancılar: 1) Ticaret şirketi kuran ve şirkette en az 10 Bulgar vatandaşı istihdam eden kişiler; 2) Uluslar Arası Anlaşmalar ile ilgili olarak ülkede ikamet eden yabancı uzmanlar; 3) Yabancı şirket temsilcileri..
Daimi oturma izni alabilen yabancılar: 1) Menkul kıymetler borsasında işlem gören halka açık Bulgar şirketlerinden hisse edinilme; devlet ve belediyeler tarafından ihraç edilen ve ödeme tarihlerine kadar en az 6 ay kalan devlet tahvilleri, devlet kıymetli evrakları veya türev enstrümanları; sermayesinin %50’sinden fazlası devlete veya belediyelere ait olan Bulgar şirketlerine ait varlıklar üstünde özelleştirme sözleşmesine ve özelleştirme sonrası kontrol şartlarına göre mülkiyet hakkı; Bulgar şirketlerinden özelleştirme sözleşmesine ve özelleştirme sonrası kontrol şartlarına göre devlet veya belediye hisseleri; Bulgar fikri mülkiyet hakları iktisap edilmesi yoluyla 1 mln. leva’dan fazla yatırım yapan veya yatırımlarını 1 mln. leva’nın üzerine çıkaran kişiler; lisans sahibi olan bir Bulgar kredi kuruluşuna beş yıldan daha az olmayan bir süre içerisinde 1 mln. leva üzerinde yatırım yapan kişiler; menkul kıymetler borsasında işlem görmeyen bir Bulgar şirketinin sermayesine en az 6 mln. leva yatırım yapan kişiler; A sınıfı veya öncelikli yatırım sertifikası verilen kişiler.

“EURO LEX” Bulgar hukuk bürosu, Bulgaristan’da ikamet hakkı verilmesi, belgelerin sağlanması ve kişinin Bulgar idari kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ile ilgili tüm hizmetleri vermektedir.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com