Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


TAHKİMDE TEMSİL

Geri

Tahkim prosedürü, olası anlaşmazlıkların belirtilen tahkim kuruluşu nezdinde karara bağlanacağı hususu taraflarca peşinen ve genellikle sözleşme ile hükmedilen bir anlaşmazlığın mevcut olmasını gerektirmektedir.

Mahkemede dava açılma yoluna nazaran tahkim prosedürü normalde daha hızlıdır. 

Tahkim prosedürü temyiz edilemeyen karar ile sonuçlanır ve hükmedilen karara esasen icra emri çıkartılabilir.

Hangi anlaşmazlıklarda sizlere yardımcı olabiliriz?

- Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Ortaklar arasındaki ilişkiler ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Hissedarlar arasındaki ilişkiler ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Taşınmaz mülkler üzerindeki haklar ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Maddi ve gayri maddi zararların tazmin edilmesi ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Başka tür anlaşmazlıklar.

Hizmetin fiyatı, konunun karmaşıklığına ve dava talebinin bedeline bağlı olarak somut olayların her birisi ayrı olarak ve peşinen görüşülüp belirlenir ve varılan mutabakat sözleşme akdedilme yoluyla doğrulanır.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com