Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


AD DEĞİŞTİRME

Geri

Gerçek kişiler, adları ile kimlikleştirilir, tanımlanır ve diğer kişilerden ayırt edilir. Dolayısıyla bir gerçek kişinin adını değiştirme imkânları son derece sınırlıdır ve ad sadece mevzuatta öngörülen kati şartlarda değiştirilebilir.

Gerçek kişi adlarının değiştirilmesine izin verilebilen ve ad değişikliği yapılabilen esas ve şartlar, ayrıntılarıyla Bulgar Nüfus Kaydı Kanununda (NKK) belirtilmiştir.

Ad değişikliği yapılmasına izin verilen durumlar:

1. Kişinin adı alay edici, karalayıcı veya kamuoyu açısında kabul edilebilir nitelikte olmaması durumu veya önemli nedenlerden dolayı adın değiştirilmesi gerektiğinde - prosedür NKK’nun 19. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir.

2. Bir çocuğun tam evlat edinilmesinde - prosedür NKK’nun 18. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında düzenlenmiştir.

3. Bir çocuğun kısmen evlat edinilmesinde - prosedür NKK’nun 18. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir - evlatlık edinilen çocuk ile gerçek anne ve babası arasındaki bağlantıların korunduğu kısmi evlat edinmenin özellikleri itibarıyla bu prosedür zorunlu değildir. Ad sadece çocuğu evlat edinenlerin isteği üzere mahkeme kararı ile değiştirilir. Eğer çocuk 14 yaşını doldurmuşsa onun rızası da alınır. Bu prosedür, kısmi evlat edinme prosedürü kapsamında yürütülebildiği gibi ayrı bir isim değiştirme davası ile de gerçekleştirilebilir - hayatta daha sık ilk yerde belirtilen yoldan hareket edilmektedir.

4. Evlat edinmenin mahkeme yoluyla iptal edilmesinde - prosedür NKK’nun 18. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir - evlatlıktan çıkarılmanın bir sonucu olarak ad değişikliği yapılarak kişinin eski adı iade edilir. Ayrı bir isim değiştirme davası açılmaz. Bu kuralın uygulanmasındaki tek istisna, evlatlık edinilmesinde kişiye verilen adın önemli nedenlerden dolayı korunması gerektiği durumlardır. Anılan nedenler, kanıtlanmalı ve örneğin evlatlık edinilen kişinin evlat edinmenin iptalinden önce bu adı ile anılmış ve ün kazanmış olması gibi çeşitli nitelikte olabilir.  Evlat edinilirken verilen adın korunması, sadece evlat edinenin bilgisi dahilinde ve rızası ile talep edilebilir.  

5. Bulgar vatandaşlığına alınmasında veya Bulgar vatandaşlığı iade edilmesinde (NKK’nun 19. maddesinin 2. fıkrası) ilgili kişi, Medeni Usul Kanununun “Hususların Tespiti” başlıklı 50. bölümüne göre ad değişikliği yapılarak cinsiyetine göre baba ve soyadlarına “ov” veya “ev” eklenmesini veya adının Bulgarlaştırılmasını isteyebilir.

6. NKK’da hakkında hüküm bulunmadığına rağmen eşlerin:
6.1. Anlaşmalı boşanmaları hususunda ve eşlerden birisinin soyadının değişmesi dahil, Aile Kanununun 51. maddesinde öngörülen tüm konularda mutabakata vardıklarını gösteren anlaşmayı teyit eden Medeni Usul Kanununun 330. maddesinin 3. fıkrasına dayalı mahkeme kararıyla;
6.2. Aile Kanununun  48. maddesine esasen şiddetli anlaşmazlık gerekçesi ile boşanmalarına ve eşlerin ileride taşıyacakları soyadları konusunu da hükme bağlayan mahkeme kararıyla
boşanmasında eşlerden birisinin soyadı mahkeme yoluyla değiştirilebilir.

“EURO LEX” Bulgar hukuk bürosu, adların idari ve mahkeme yoluyla değiştirilmesi ile ilgili gereken tüm hizmetleri vermektedir.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com