Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


DAVA TEMSİLCİLİĞİ

Geri

Her bir şirket, faaliyetinin yürütülmesinde partnerleri, iş ortakları veya rakiplerinin kötü niyetli eylemleri ile karşı karşıya kalabilir.    
Yargı yoluna gidilmesinden kaçınmak, ekonomik açıdan şüphesiz daha iyidir ve bu, zuhur eden anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözüme bağlanmasını gerektirmektedir.   
Eğer taraflar, aralarında çıkan anlaşmazlığı çözümlemek üzere mahkeme dışında uzlaşmayı istemiyorsa ve bunun sonucunda anlaşmazlık mahkemeye intikal ettirilirse, menfaatlerin kalifiyeli ve deneyimli hukukçular tarafından savunulması tavsiye edilir.

“EURO LEX” in uzmanları;
- Anlaşmazlığı mutabakata varma yoluyla çözümleme müzakerelerine katılabilir;
- Dava açılması için müşavir olarak gereken yardımda bulunabilir;
- Karmaşıklık derecesi her ne olursa olsun davanın bakılmasına ve yargı aşamalarının her birisine katılabilir;
- Mahkeme kararının infazı için gereken kontrolü uygulayabilir;

Hangi anlaşmazlıklarda sizlere yardımcı olabiliriz?


- Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Vergi uygulamaları ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Ortaklar arasındaki ilişkiler ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Hissedarlar arasındaki ilişkiler ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Taşınmaz mülkler üzerindeki haklar ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Fikri mülkiyet hakları ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Sigorta şirketleri ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Maddi ve gayri maddi zararların tazmin edilmesi ile ilgili anlaşmazlıklar;
- Başka tür anlaşmazlıklar.

Hizmetin fiyatı, konunun karmaşıklığına ve dava talebinin bedeline bağlı olarak somut olayların her birisi ayrı olarak ve peşinen görüşülüp belirlenir ve varılan mutabakat sözleşme akdedilme yoluyla doğrulanır.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com