Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


TÜZEL KİŞİLERİN RESMİ TESCİLİ (Ltd. Şti., A.Ş., ticari olmayan tüzel kişiler)

Geri

Tescil, tüzel kişinin hayatının başlangıcıolarak oldukça önemli bir andır. Tescil, ilgili şirketi kurma sürecinin tamamlanmasından sonra ilgilinin müracaatı üzere ve gereken devlet harcının yatırılmasından sonra sırasıyla Ticaret Sicili Memurluğu veya kişinin merkezi bulunduğu mahallin bağlı olduğu İl Mahkemesi tarafından yapılır.    

Sizlere:
- Sınırlı sorumlu şirket;
- Sınırsız sorumlu şirket;
- Anonim şirket;
- Tek sahipli anonim şirket;

- Ticari Olmayan Tüzel Kişiler Kanununa esasen ticari olmayan tüzel kişilerin tescilinde yardımcı olabiliriz.SINIRLI SORUMLU/TEK SAHİPLİ SINIRLI SORUMLU ŞİRKET TESCİLİ
Sınırlı sorumlu şirket (OOD) ile tek sahipli sınırlı sorumlu şirket (EOOD), sermayesi paylara bölünmek üzere sırasıyla birkaç veya bir kişi tarafından kurulur. EOOD ve OOD şirketlerdeki ortakların sorumluluğu, sahibi oldukları sermaye paylarının değeri ile sınırlıdır.
Daha fazla


ANONİM ŞİRKET TESCİLİ
Bulgar Ticaret Kanununun 158. maddesinin 1. fıkrası uyarınca: “Anonim şirket, sermayesi hisse senetlerine bölünen şirkettir. Şirket, borçlarından dolayı kreditörlerine karşı malvarlığıyla sorumludur.”

Daha fazla


TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLARIN TESCİLİ
Faaliyetinde kar amacı gütmeyen ve üyelerine kar payı dağıtmayan kuruluş, ticari olmayan kuruluştur.  Ticari olmayan tüzel kişiler, dernekler ve vakıflardır.
“EURO LEX” Bulgar hukuk bürosu;


Daha fazla

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com