Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


YABANCI KİŞİLERE BULGARİSTAN’DA ŞUBE AÇMA

Geri

Yabancı kişiler, Ticaret Kanununda açıkça belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra Bulgaristan’da şube açabilirler. 
Tescil yapılmasına rağmen yabancı kişinin şubesi, tek başına ayrı bir hukuki kişiliğe haiz değildir.
Tescil şartları, merkez ve yönetim adresi, müdür ve şubenin faaliyet alanı mevcut olmasıdır.
Yabancı kişi şubesi, kendisine ait ticari defter ve muhasebe tutar.
Şubenin üstlendiği tüm hak ve yükümlülükler, şubenin değil ilgili yabancı kişinin hak ve yükümlülükleridir.

Yabancı kişiye Bulgaristan’da şube tescil edilmesi için gereken belgeler:

1. Tescil Acentesi - Ticaret Sicili Memurluğunun gösterdiği formatta başvuru formu;
2.  Yabancı kişinin tescili hakkında ülkesinin mevzuatına göre yetkili organ tarafından verilen resmi belge;
3. Yabancı kişiyi temsil ve idare etme yetkisine haiz kişiler hakkında ülkesinin mevzuatına göre yetkili organ tarafından verilen resmi belge;
4. Yabancı kişinin Bulgaristan’da şube açması hakkındaki yönetim kurulu kararı;
5. Bulgaristan’da açılacak şubeyi tescil ettirmeye ve yönetmeye mezun ve yetkili olan kişinin yetkilerinin kapsamını gösteren noter tasdikli vekâletnamenin aslı.
6. Bulgaristan’da kanunen veya vekâleten temsil yetkisine haiz kişilerin noter tasdikli imza sirkülerlerinin aslı;
7. Tescil harcının yatırılma belgesi.

Yukarıda 2. ve 3. maddede anılan belgeler, yabancı kişinin ülkesinin yetkili organı tarafından verildikten sonra hakiki oldukları doğrulanması üzere tasdik edilmeli ve eklerinde Bulgarca çevirileri ile birlikte sunulmalıdır.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com