Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


HİZMETLER

DAVA TEMSİLCİLİĞİ
Her bir şirket, faaliyetinin yürütülmesinde partnerleri, iş ortakları veya rakiplerinin kötü niyetli eylemleri ile karşı karşıya kalabilir.    
Yargı yoluna gidilmesinden kaçınmak, ekonomik açıdan şüphesiz daha iyidir ve bu, zuhur eden anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözüme bağlanmasını gerektirmektedir.

Daha fazla

TAHKİMDE TEMSİL
Tahkim prosedürü, olası anlaşmazlıkların belirtilen tahkim kuruluşu nezdinde karara bağlanacağı hususu taraflarca peşinen ve genellikle sözleşme ile hükmedilen bir anlaşmazlığın mevcut olmasını gerektirmektedir. Mahkemede dava açılma yoluna nazaran tahkim prosedürü normalde daha hızlıdır.


Daha fazla

MEDİASYON
Mediasyon, anlaşmazlıkları mahkeme dışında çözümleme yöntemidir.
Mediasyon yoluna gönüllü olarak gidilir ve mediasyon süreci anlaşmazlık taraflarının mutabakatı üzere başlatılır ve mutabık kalındığı kadar devam edebilir.
Mediasyon yoluyla kişisel anlaşmazlıklar da çözümlenebilir.

Daha fazla

TÜZEL KİŞİLERİN RESMİ TESCİLİ (Ltd. Şti., A.Ş., ticari olmayan tüzel kişiler)
Tescil, tüzel kişinin hayatının başlangıcıolarak oldukça önemli bir andır. Tescil, ilgili şirketi kurma sürecinin tamamlanmasından sonra ilgilinin müracaatı üzere ve gereken devlet harcının yatırılmasından sonra sırasıyla Ticaret Sicili Memurluğu veya kişinin merkezi bulunduğu mahallin bağlı olduğu İl Mahkemesi tarafından yapılır.


Daha fazla

YABANCI KİŞİLERE BULGARİSTAN’DA TEMSİLCİLİK AÇMA
Ticari faaliyet yürütme hakkına sahip olan her bir yabancı kişi, Bulgaristan’da ticaret temsilciliği açabilir.
Ticaret temsilciliği, ticaret faaliyeti yürütme hakkına sahip olmayıp ticari olmayan faaliyet yürütür.  Ticaret temsilciliğinin faaliyeti, reklâm kampanyaları, prezantasyon, tanıtım ve sergi açılma organizasyonları ile sınırlıdır.

Daha fazla

YABANCI KİŞİLERE BULGARİSTAN’DA ŞUBE AÇMA
Yabancı kişiler, Ticaret Kanununda açıkça belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra Bulgaristan’da şube açabilirler. 
Tescil yapılmasına rağmen yabancı kişinin şubesi, tek başına ayrı bir hukuki kişiliğe haiz değildir.
Tescil şartları, merkez ve yönetim adresi, müdür ve şubenin faaliyet alanı mevcut olmasıdır.

Daha fazla

TAŞINMAZ MÜLKLER ÜSTÜNDEKİ HAKLAR
Taşınmaz mülkler “taşınmaz eşya” olarak anılan varlıkların bir parçasıdır. “Taşınmaz eşya” kavramı hakkında kanuni bir tanım olmadığı halde yürürlükteki Bulgar Mülkiyet Kanununda: “toprağın, bitkilerin, bina ve sair yapıların ve genel olarak tabiatı itibarıyla veya insanların faaliyeti neticesinde dünya üzerinde veya binalarda sabit bulunan tüm varlıkların” 


Daha fazla

BULGARİSTAN’DA YABANCILARA İKAMET HAKKI
Yabancı vatandaşların Bulgaristan topraklarındaki ikamet rejimi özel mevzuat ile belirlenmiştir. Yabancıların Bulgaristan’daki ikamet rejimi, genel olarak AB vatandaşları için ve 3. ülke vatandaşları için ikamet rejimlerine ayrılmıştır. Kanuni bir dayanağa esasen Bulgaristan’da ikamet eden yabancılar,  Bulgar vatandaşı olma şartını koşan bir hüküm mevcut olduğu durumlar hariç...


Daha fazla

AD DEĞİŞTİRME
Gerçek kişiler, adları ile kimlikleştirilir, tanımlanır ve diğer kişilerden ayırt edilir. Dolayısıyla bir gerçek kişinin adını değiştirme imkânları son derece sınırlıdır ve ad sadece mevzuatta öngörülen kati şartlarda değiştirilebilir. Gerçek kişi adlarının değiştirilmesine izin verilebilen ve ad değişikliği yapılabilen esas ve şartlar, ayrıntılarıyla Bulgar Nüfus Kaydı Kanununda (NKK) belirtilmiştir.

Daha fazla

KURUMSAL HUKUK
“EURO LEX” Bulgar hukuk bürosu, kurumsal hukuk alanındaki her türlü hukuk hizmetlerini vermektedir.

Firmaların kurumsal hayatlarındaki her türlü meseleler ile ilgili komple hukuk çözümleri ve müşavirlik hizmetleri önermekteyiz.


Daha fazla

FİKRİ MÜLKİYET
Fikri mülkiyet hukukunun konusu, kişisel gayri maddi, maddi ve organizasyon ilişkileri niteliğindeki ilişkilerdir.

Fikri mülkiyet ile ilgili ilişkiler, Patent İdaresi tarafından düzenlenir ve denetlenir.

Daha fazla

VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR
EURO LEX” Bulgar hukuk bürosu;
- Elinizde bulunan ve alacağın gerçekliği doğrulanmasında dayanak olarak kullanılabilen belgeleri inceleme;
- Mevcut alacağın tahsili ile ilgili çalışmaların en etkin bir şekilde organize edilmesi için hareket yolu önerme;

Daha fazla

ABONELİK HUKUK HİZMETLERİ
“EURO LEX” Bulgar hukuk bürosu tarafından önerilen abonelik hukuk hizmetleri, müşteriye faaliyeti çerçevesinde ve ihtiyaçlarına göre hizmet verilmesini kapsamaktadır. Abone hizmetleri, verilecek somut hizmet ve taahhütler hakkında sözleşme akdedilme yoluyla düzenlenir.

Daha fazla

 

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com