Понеделник, 16 Юли 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ÇÖZÜMLER

Ticari, vergi ve idari mevzuat dahil, hukukla ilgili her türlü kurumsal konularda bize güvenebilirsiniz.

Müzakereler, sözleşmeler ve savunulmaları, memnuniyetle paylaşmaya hazır olduğumuz tecrübemizin bir parçasıdır.

Ayni hakların edinilmesi, yönetimi ve tasarrufu ile ilgili tüm konularda aktif olarak çalışmaktayız.

Ticari marka, faydalı model vb. gibi fikri mülkiyet haklarının korunması ve savunusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız. 

Eğer sözleşmeden veya herhangi başka bir esasa dayalı ödenmedik alacağınız varsa biz, borçlu ile aranızdaki görüşmeleri sizin yerinize ve adınıza yapabiliriz, anlaşma akdedilmesi üzere müzakerelerde bulunabiliriz,  giderler en düşük bir seviyede olmak üzere ticari faaliyetiniz için oldukça önemli olan bu alacaklarınızı kısa zamanda elde etmenizi sağlayabiliriz.

Havale edilen iş ve vazifelerin gidişatı hakkında güncel bilgi verilmesi için müşterilere sürekli geri bilgi verme sistemi geliştirmiş bulunuyoruz.   

Yukarıda açıklananlar dışında yürürlükteki Bulgar mevzuatında yapılan değişiklikleri ve değişikliklerin müşterilerimizin ana faaliyeti üzerindeki etki ve yansısını zamanında bildirmeyi üstlendiğimiz gibi yasa değişikliklerinin doğru uygulanması hakkında çözüm göstermeyi de taahhüt etmekteyiz. 

Her türlü anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümlenme yöntemi olarak mediasyon yoluna gidilmesinde de  faydalı olabiliriz.

Müşteri ile sürekli bağlantıda bulunmamız, ilaveten bilgi verilmesi ve açıklamalarda bulunulması gerekmeden gündeme getirilen meselenin halledilmesi üzere harekete geçme süresini epey azalttığını zamanla tespit ettik. Bundan ötürü sürekli irtibatta bulunma uygulaması olarak aylık dönemler çerçevesinde komple hukuk hizmetleri verilmesi için abonelik hizmet programları da önermekteyiz.

 

Sofia 1113, alan „Izgrev“, sokak „Frederik Julio Kiuri“ № 16, blok 155, zemin kat, ofis № 1; tel/fax: 02 983 2187; e-mail: office@eurolex-bg.com